ტელეფონი:+995 577 77 41 84; +995 032 242 16 61
ელ-ფოსტა:mamforialasha@gmail.com
შემოგვიერთდი:
ჩვენს შესახებ

           სამშენებლო კომპანია შპს „Q GROUP“ დაარსდა 2013 წელს. შპს „Q GROUP“-ს ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საპროექტო, სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების შესრულება უახლესი თანამედროვე მასალებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით. კომპანია შპს „Q GROUP“ დიდ ყურადღებას აქცევს თანამედროვე ტექნოლოგიების და ნოვატორული ენერგოეფექტური მასალების დანერგვას. კომპანია შპს „Q GROUP“-ის ძირითადი ყურადღება გამახვილებული აქვს ხარისხის კონტროლზე. მშენებლობის ყველა ეტაპზე ხორციელდება გამოყენებული სამშენებლო მასალების ხარისხის და ტექნიკურ-მექანიკური თვისებების შემოწმება თანამედროვე ლაბორატირიებში.